Vad består e-vätskor av?

Vaping terminologi kan vara lite förvirrande till en början. För de som funderar på att byta till e-cigg från traditionell rökning kan våra guider därför vara hjälpsamma. I denna bloggpost förklarar vi bättre beståndsdelarna i e-vätska/e-juice. De två främsta baserna som används till e-vätska är PG (propylenglykol) samt VG (vegetabilisk glycerin). E-juicer i helhet innehåller fyra olika huvudingredienser: PG och VG-bas, nikotin (valfritt), vatten och smakämnen.

Basen håller nikotin och smakämnen i vätskeform vilket möjliggör att dina e-cigaretter eller moddar kan producera sina eftersökta vapemoln. Både PG och VG är icke-toxiska ämnen vanligtvis anses vara säkra att konsumera. De används även i olika matvaror.

Vad består PG-baser av?

PG-baserad vätska är den mest populära av de två. Den har tunnare konsistens, mindre klumpbildning samt påverkar inte smak i lika hög grad. Nedsidan är att det är något större risk för allergi vid användning av PG jämfört med VG. Speciellt när det används i för höga koncentrationer. Om du mot förmodan skulle uppleva allergiska reaktioner när du röker en vätska med hög PG-koncentration uppmanas du att sluta omedelbart och kontakta läkare.

Vilka komponenter består VG-baser av?

Vätska med VG-bas är en tjockare lösning jämfört med PG. Det har en något trögare absorptionstakt. VG-vätska har även mer klumpbildning och är mer troligt att förstöra vapeutrustning. Detta går dock vanligtvis att rensa på med vanliga rengöringsmetoder. VG är oftast sötare som bas att använda till sina smakämnen. Detta kan dock vara något mer störande då det kan ta över smaken från originella smakämnena. Fördelarna är att du troligtvis inte får lika stor risk för allergisk reaktion eller irritation i luftvägarna som för PG.

Hur gör man sitt val mellan PG eller VG?

Det handlar till viss del om vad du föredrar när det gäller t.ex. rök som går direkt till halsen med ökad smak är PG vanligtvis rätt val. För de som föredrar större moln och rökbildning rent allmänt är VG ett bättre alternativ. Beroende på risk för allergi är det vettigt att även börja med en mer VG-baserad bas eller en blandning som beskrivs mer i nedan stycke. För att sammanfatta så VG för mer molnbildning och PG för starkare smak direkt till halsen.

Hur fungerar det att blanda PG och VG baser?

Det är väldigt vanligt för tillverkare att blanda dessa två baser i olika ratios. t.ex. 70 VG / 30 PG. Detta är en vanligt blandning bland tillverkare som optimerats för att ge en stark hit med bra molnbildning samt leverera så goda smaker som möjligt.